13 – 16 октомври 2016

en mk
15 октомври Македонски народен театар, 20:00

MADE TO BREAK ( САД )

Купи билет

TIM DAISY тапани

CHRISTOF KURZMANN електроника

JASPER STADHOUDERS електричен бас

KEN VANDERMARK дувачки инструменти

Ниедна група се нема обидено да ги спои звуците на слободната импровизација, фанкот и електрониката пред Кен Вандермарк да го основа квартетот Made to Break. Саксофонистот и композитор, во чија биографија спаѓаат антологиските групи Vandermark 5, Peter Brötzmann Chicago Tentet, Resonance Ensemble и Audio One – ако наведеме само четири од неговото множество тековни и поранешни групи – во последно време почна да го ослободува својот пристап кон компонирањето. Со Made to Break се воздржува од линеарното компонирање со импровизирани делови и преминува кон модуларен систем во кој свирачите може да ги мешаат и прередуваат компонираните делови во рамки на дадената мелодија. Made to Break е најрадикалниот состав на Кен Вандермарк. Комбинирајќи елементи од своите интерес и искуство со музиката на Етиопија и The Ex, како и новомузичките идеи на Џон Кејџ и Мортон Фелдман, и мешајќи ги со своето гледиште за џезот и историјата на музичките импровизации, создаде компоцизиска рамка за групата што може да се реструктурира за секоја изведба и што ги третира мелодијата, звукот и ритамот на сосем уникатен начин. Ваквиот креативен систем ѝ дава на групата речиси беспримерна флексибилност и непосредност. Инструментација на квартетот (тапани, електричен бас, електроника и дувачки инструменти) му дава на Вандермарк неверојатна лепеза од звуци што може да ги истражува во секоја композиција, но динамичната и спонтана енергија на групата ја даваат поединците и нивните различни пристапи кон импровизацијата.