18 – 21 октомври 2018

en mk
20 октомври Македонска опера и балет, 21:00 МОБ, 21:00

TRONDHEIM VOICES

Купи билет

“Folklore”

Композитори: Helge Sten and Ståle Storløkken for Trondheim Voices


Вокали: Sissel Vera Pettersen (artistic director), Anita Kaasbøll, Tone Åse, Kari Eskild Havenstrøm, Natali Abrahamsen Garner, Heidi Skjerve, Torunn Sævik, Ingrid Lode

Дизајнер на светло: Ingunn Fjellang Sæther

Дизајнер на звук: Ingar Hunskaar

Trondheim Voices е револуционерен и иновативен норвешки ансамбл составен од вокалистки-импровизаторки, постојано предизвикувајќи ја и менувајќи ја структурата на композицијата во поглед на тоа како еден вокален ансамбл може да креира уметност на звукот. Цврсто наметнувајќи се на сцената како уникатни креатори на вокалната и импровизирачката музичка уметност уште во 2001-та година, тиe го проширија традиционалниот концертен формат, барајќи нов музички израз во интеракцијата помеѓу пејачките, публиката, амбиентот и новата технологија. Во фокусот се индивидуалноста на секоја пејачка и нејзината боја на глас во комбинација со другите гласови, што резултира со извонреден квалитет на колективниот тон. Преку многубројните соработки со најсовремените композитори и сценски уметници, а особено преку соработката со дизајнерот на звук Асле Карстад и визуелната уметница Ен-Кетрин Хертлинг, Trondheim Voices досегнаа комплетно нов стадиум на импровизација, со музиката, движењата, новата технологија, просторот и времето. Суптилната интеракција меѓу пејачките, дизајнерот на звук, публиката и моментот, е нивната точка на навигација - создавање нова музика по пат на слушање и препуштање на мигот. Делото “Folklore” на Хелге Стен и Столе Сторлокен ја истражува дистанцата меѓу акустичниот и електронскиот звук, хармоничната и микротоналната музика, познатото и непознатото.